تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

معاونت آموزشی

 

013-33328845

 

013-33328842

amouzesh@gums.ac.ir

دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

013-33346649

 

-

cme@gums.ac.ir

آقای دکتر طایفه

 

داخلی 341

 

-

"

خانم کولائی

 

داخلی  306

 

-

"

 
 

آدرس مرکز

 

بلوار امام خمینی - روبروی هتل پردیس - معاونت آموزشی دانشگاه - طبقه سوم - واحد آموزش مداوم

 

  کدپستی  

4188794755

 


      شماره پیامک

 

30007650006877

 

 
 


آخرین بروز رسانی : 14 مهر 1400