اسلاید آموزش مداوم

اخبار اختصاصی

وبینار « اقدامات احیاء پایه و پیشرفته » در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار « اقدامات احیاء پایه و پیشرفته » در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/04/13
کنفرانس علمی «پیشگیری و درمان دیابت» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

کنفرانس علمی «پیشگیری و درمان دیابت» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/04/11
وبینار «تغذیه در نوزاد نارس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار «تغذیه در نوزاد نارس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/04/11
سمینار آموزشی «پزشکی بازساختی و کاربرد آن در بالین» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

سمینار آموزشی «پزشکی بازساختی و کاربرد آن در بالین» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/08
وبینار «پروفیلاکسی ترومبو آمبولی ریه در بیماران با ریسک بالا» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «پروفیلاکسی ترومبو آمبولی ریه در بیماران با ریسک بالا» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/08
وبینار «مراقبت از پوست و مدیریت زخم و انواع پانسمان ها» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «مراقبت از پوست و مدیریت زخم و انواع پانسمان ها» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/08
وبینار «هموویژیلانس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود.

وبینار «هموویژیلانس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود.

1401/04/07
وبینار «مهارت های ارتباطی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «مهارت های ارتباطی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/07
وبینار «شیمی درمانی و مراقبتهای مربوطه» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «شیمی درمانی و مراقبتهای مربوطه» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/07
وبینار «مراقبت آغوشی مادر و نوزاد» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار «مراقبت آغوشی مادر و نوزاد» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/04/06
وبینار «هموویژیلانس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «هموویژیلانس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/06
کارگاه آموزشی «احیا نوزاد» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

کارگاه آموزشی «احیا نوزاد» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/06
برنامه آموزشی «رینوسینوزیت مزمن» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

برنامه آموزشی «رینوسینوزیت مزمن» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/06
وبینار «اثرات بیماریهای سیستمیک و داروها بر سگمان خلفی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «اثرات بیماریهای سیستمیک و داروها بر سگمان خلفی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/06
وبینار «احیاء نوزاد» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «احیاء نوزاد» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/04/05
وبینار «بیماریهای شایع چشم پزشکی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار «بیماریهای شایع چشم پزشکی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/03/31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال» را برگزار کرد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال» را برگزار کرد

1401/03/30
برگزاری وبینار «اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برگزاری وبینار «اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/03/30
آرشیو
آرشیو