اسلاید آموزش مداوم

اخبار اختصاصی

برنامه آموزشی «اصول اولیه کاشت ایمپلنت» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

برنامه آموزشی «اصول اولیه کاشت ایمپلنت» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/03/04
وبینار «بیماریهای شایع چشم پزشکی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «بیماریهای شایع چشم پزشکی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/03/04
دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران» را برگزار می کند

دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران» را برگزار می کند

1401/03/04
وبینار «تورم اندام تحتانی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «تورم اندام تحتانی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/03/02
وبینار «کاربرد تصویربرداری هسته ای به روش SPECT و PTE در ارزیابی بیماری های قلبی- عروقی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «کاربرد تصویربرداری هسته ای به روش SPECT و PTE در ارزیابی بیماری های قلبی- عروقی» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/03/02
دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال» را برگزار می کند

دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال» را برگزار می کند

1401/03/02
وبینار «نحوه برخورد با تومورهای مترشحه هورمون در هیپوفیز» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «نحوه برخورد با تومورهای مترشحه هورمون در هیپوفیز» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/03/01
وبینار «نحوه برخورد با تومورهای فاقد مترشحه هورمون در هیپوفیز» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «نحوه برخورد با تومورهای فاقد مترشحه هورمون در هیپوفیز» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/03/01
دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «ثبت و مستندسازی در پرستاری» را برگزار می کند

دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «ثبت و مستندسازی در پرستاری» را برگزار می کند

1401/03/01
دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار» را برگزار می کند

دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار» را برگزار می کند

1401/02/31
دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار» را برگزار می کند

دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار» را برگزار می کند

1401/02/31
وبینار «حمایت تنفسی در کووید-19» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار «حمایت تنفسی در کووید-19» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/02/30
وبینار «مداخلات جراحی در جوانسازی صورت» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار «مداخلات جراحی در جوانسازی صورت» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/02/30
وبینار «احیاء نوزادان» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار «احیاء نوزادان» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/02/30
وبینار «هموویژیلانس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

وبینار «هموویژیلانس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

1401/02/27
دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «نظام مراقبت از خون( هموویژیلانس )» را  برگزار کرد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار «نظام مراقبت از خون( هموویژیلانس )» را برگزار کرد

1401/02/27
وبینار «پلاسمافرزیس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

وبینار «پلاسمافرزیس» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/02/27
وبینار «استواردشیپ آنتی بیوتیک» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

وبینار «استواردشیپ آنتی بیوتیک» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1401/02/27
آرشیو
آرشیو