معاون آموزشی دانشگاه

 

 

دکتر مرتضی رهبر طارمسری

 

مدیر آموزش مداوم دانشگاه

 

دکتر نجم اله طایفه 

کارشناس مرکز آموزش مداوم

 

مریم کولایی

کارشناس مرکز آموزش مداوم

description: description: /uploads/old/contents/asset100/index.jpg

عاطفه امیرمستوفیان 

کارشناس مرکز آموزش مداوم

description: description: /uploads/old/contents/asset100/index.jpg

سارا یحیی زاده

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 10 شهریور 1400